Categories
Активност в зона Преброяване на посетители

Различаване на служители от посетители

Различаването на служители от посетители е нововъзникваща тенденция при технологиите за преброяване на посетители.

Различаването на служители от посетители е нововъзникваща тенденция при технологиите за преброяване на посетители. Приложенията на тази функционалност са разнообразни и варират от изключване на персонала в среда с нисък трафик за получаването на по-точни данни, до разбиране как движението на персонала влияе върху клиентите и дори до автоматизиране на повикването на персонала, когато клиентите чакат.

Как работи

Най-напред е важно е да разберем как работи технологията. Mavenstat използва сензор за откриване на невидима инфрачервена светлина, която се е отразила от хората, минаващи под него. Анализирайки тази информация, технологията може точно да идентифицира кога някой преминава.

Персоналът може да бъде различен от посетителите чрез носене на пасивна лента за бадж направена от специален материал. Инфрачервената светлина отразена от този материал, има специфичен код, който може да бъде идентифициран като се гарантира, че служителят е коректно проследен.

Лентата е ненатрапчива, дискретна и работи независимо от цвета или стила на дрехите. За разлика от други броячи на хора, които могат да открият персонала, сензорът не изисква RF етикети, маяци, батерии или други устройства.

Поверителността на служителите е гарантирана, тъй като системата не прави разлика между отделните членове на персонала.

Нужно ли ми е да различавам служители от посетители

Ако отговорите с „да“ на един или повече от въпросите по-долу, вероятно е важно да имате сензори за анализ на човекопотока, които могат да различат прецизно служители от посетители.

  • Имате ли локация със слаб поток от посетители, при която движението на персонала изкривява данните?
  • Искате ли да изключите служителите от броя на посетителите?
  • Искате ли да броите колко пъти служителите ви са влезли и излезли от магазина?
  • Искате ли да разберете как персоналът взаимодейства с клиентите?
  • Искате ли да автоматизирате повикването на персонала, когато клиентът чака?
  • Имате ли в магазина си служители, които работят при вратата или са охрана?

Данните са полезни само ако са точни. Чрез изключване на служителите и подобряване на точността на вашите данни за човекопотока можете да вземате по-информирани решения за вашия бизнес.