Categories
Активност в зона

Измервайте престоя на клиентите

Вместо само да преброите колко хора минават през определен район, можете да измерите колко време са прекарали там и да разберете дали вниманието им е било привлечено.

Да преброиш хората, когато преминават през определена зона, ти дава ограничена информация. Чрез измерване продължителността на престоя в определена зона, можете да добавите допълнително ниво на детайлност към тази информация. Вместо само да преброите колко хора минават през определен район, можете да измерите колко време са прекарали там и да разберете дали вниманието им е било привлечено.

Как работи

За да започнете да измервате времето на престой на клиентите, трябва да определите зона. Зоните работят като линии за преброяване на посетители, но вместо да отброяват кога хората преминават през тях, те отчитат кога хората са в тях.

Mavenstat използва термални и стереоскопични сензори, за да отчете преминаващите под тях хора и може точно да определи кога там присъства човек. Технологията може да работи в тежки светлинни условия като ярко слънце и пълна тъмнина. Поверителността също е защитена, тъй като сензорът не вижда лица и хората не могат да бъдат идентифицирани.

Статистика за активност в зона

След като данните за престоя бъдат записани, платформата Mavenstat ги съхранява и създава персонализирани графики, които показват разпределението на времето, прекарано в зоната.

В търговията на дребно дисплеите и рекламите на продукти могат да имат огромно влияние върху продажбите, така че е важно това ценно пространство да се използва ефективно.

С измерването на престоя вече можете точно да отговорите на въпроси като:

  • Колко клиенти преминаха покрай определен дисплей, реклама или промоционална зона?
  • На колко клиенти вниманието беше привлечено? Брой клиенти, които са спрели, например, за повече от 5 секунди
  • Средна продължителност на престой – клиентите задържаха ли се достатъчно дълго, за да възприемат съобщението, което се опитвате да изпратите?

Използвайки тези данни, можете обективно да сравните различни зони, разположения на продукти и вътрешни оформления. Технологията е особено полезна за измерване успеваемостта на нови концепции в обзавеждането и разпределението на стоката в търговски обекти.

Чрез комбиниране на функционалността за различаване на служители от клиенти и възможностите за измерване на престоя можете да измерите взаимодействието между клиентите и персонала. Можете да задействате повиквания за присъствие на персонала, когато клиентите чакат.