Categories
Демографски анализ

Едно лице – много информация

Същността на демографския анализ: идентифициране, събиране и класифициране на информация за хора.

Ако се занимавате с маркетинг, бихте обърнали специално внимание, когато чуете за „аналитичност“. Маркетолозите използват много различни инструменти за анализ, за да получат информация, която им помага да определят ефективността на своите маркетингови кампании – това е ключът към успеха, който помага за оптимални бизнес решения.

Как демографският анализ може да помогне за по-доброто опознаване на вашите клиенти

Лицевата биометрия е полезна не само като средство за откриване и идентифициране на индивиди, но също така е отличен инструмент за набавяне на информация като пол, възраст и етническа принадлежност.

Живеем в ерата на високите технологии и количеството данни, които може да се извлече със софтуерни продукти е несравнимо с това, което бихте могли да съберете ръчно. Досега единственият начин, по който можехме да получим информация от нашите клиенти, се осъществяваше чрез човешко взаимодействие. Ръчна обработка на техните данни чрез Интернет, визитки или попълване на въпросник. Този метод улавя информация само от онези клиенти, които купуват, но не и от тези, които напускат без да направят покупка.

Демографският анализ ви позволява да класифицирате индивидите въз основа на външния им вид. Това задълбочено знание е много полезно, особено ако знаете повече не само за вашите настоящи, но и за потенциалните ви клиенти. Това е същността на демографския анализ: идентифициране, събиране и класифициране на информация за хора.

Какво можем да научим от едно лице

Нашата иновативна система ви позволява да събирате информация за хората, които посещават вашият магазин, гледат маркетинговите дисплеи или витрини.

Тази технология ви позволява да отговорите на въпроси като: Колко жени и мъже са били тук днес? Колко дълго са останали? От кои продукти се интересуват най-вече? През кой ден от седмицата ви посещават?

Но знаете ли кое е най-якото? Няма лицево разпознаване, цялата тази информация идва само от засичането на лицата в момента на тяхното пристигане. Нашите алгоритми ви позволяват да получите пол, възраст и етническа принадлежност чрез просто сканиране, в движение и в реално време, без разпознаване на личности, записи на снимки или видео.

Как можем да ползваме всичката тази информация

Представете си, че сте собственик на търговски център. Познавайки аудиторията си от посетители, можете да водите успешно преговори с настоящи и нови наематели на базата на достоверна статистика, събрана по надежден и лесно проверим начин. Друго особено полезно приложение на данните от системата за демографски анализ е оптималното управление на маркетингови активности – привличане на рекламодатели, таргетиращи демографски групи, които знаете че са редовен посетител на търговския ви център. Примерен сценарий: вторник сутринта е и анализите ви показват, че имате значителен брой посетители жени на възраст 25-35 години. Автоматично рекламата на дисплеите в мола преминава към красиво подготвен видеоклип на женски продукт. Дамите проявяват интерес и посещават съответния бутик.

Ако сте собственик на магазин можете да оптимизирате портфолиото си на база реалната посещаемост в магазина. Ако например имате посетители предимно мъже, би било удачно да се фокусирате върху предлагането на стоки подходящи за тях. При интеграция на данните за посетителите със системата за продажби, можете да научите каква е успеваемостта ви при продажбата на артикули, таргетиращи определена демография. Например имате много посетители мъже, но стоките предназначени за тях не се продават така успешно. Бихте могли да направите дребни промени в позиционирането на артикулите, за да привлечете повече интерес и генерирате продажби. Друг пример за успешно използване на данните би била при зареждането на стоки и подбирането на нови марки, подходящи за наличната в магазина аудитория.

Това са някои от причините, поради които високотехнологичната система за демографски анализ има огромен потенциал за възвръщане на инвестицията, като отваря пред вас нови пътища за успех.