Categories
Активност в зона

Измервайте престоя на клиентите

Вместо само да преброите колко хора минават през определен район, можете да измерите колко време са прекарали там и да разберете дали вниманието им е било привлечено.