Categories
Демографски анализ

Ключови приложения на демографските данни

Независимо дали са малки или големи, компаниите се нуждаят от систематичен подход към потребителите. Използването на демографски данни ви дава възможност да разберете вашите клиенти.

Какво представляват демографските данни

Демографските данни са статистика, описваща характеристиките на населението като възраст, пол и етническа принадлежност. Използват се за изследване на продукти и услуги, колко добре се продават, кой ги харесва и къде са най-популярни. Традиционно данните се събират чрез методи като примерни проучвания и въпросници. Използвайки демографски данни, предприемачите могат да разберат защо клиентите правят определен избор. Дали е в зависимост от мястото където живеят, дали е заради тяхната възраст или пол? Това им позволява да планират своето продуктово портфолио и да измерват как клиентите реагират на него.

Въпросник за потребителя се използва от маркетолозите за събиране на данни от таргет групата, към която е насочен определен продукт или услуга. Това обаче може да бъде трудно и непрактично, тъй като е скъпо и отнема много време. Специалистите намират този метод за неефективен, тъй като когато работите с голям брой хора, нямате гаранция че ще получите обратно всички въпросници. Това би било загуба на време и средства, които биха могли да се изразходват за различен и по-надежден метод като софтуерно решение. Тези специализирани системи улавят данни в реално време от реални търговски обекти и представят информация без изкривявания.

Приложения на демографските данни

1) Групиране на клиентите въз основа на променливи като възраст, пол и етническа принадлежност.
Групирането на потребителите посредством демографски данни позволява на търговците да разберат какво иска всяка таргет група. Това ще помогне на бизнеса да продаде всеки продукт по различен начин въз основа на групите потребители към които е насочен.

2) Бизнесът може да използва демографските данни, за да определи следващата стъпка в своето развитие. Анализирайки демографията на потенциална локация, търговците биха могли да определят дали би било изгодно да отворят нов магазин там. Данните биха могли да послужат за избягването на скъпи грешки и би помогнало на бизнеса да се развива успешно.

3) За персонализиране на продуктите към специфична група потребители. Демографските данни могат да се използват за адаптиране на продуктовото портфолио, посредством оценка на поведението на потребителите. Можете да промените съществуващия микс от продукти и неговото позициониране, за да отговаря на интересите на таргет групата от клиенти. Цялата идея за тяхното персонализиране би била да спестите време и пари за портфолио, което не предизвиква интерес и не отговаря на потребителските очаквания.