Преброяване
на посетители

Системата предоставя важна информация за това как се представя търговския обект. За успешното управление е необходим надежден инструмент за измерване на успеваемостта при привличане на посетители.

Платформата генерира статистически анализ в реално време, за да даде възможност за навременни промени съобразени с текущото потребителско поведение.

Данните

 • Брой влезли, излезли и текущо намиращи се в обекта посетители
 • Разграничаване на служители от посетители за по-прецизен анализ
 • Системи за външен монтаж, които измерват трафика пред търговския обект
 • Идентифициране на най-натоварените часове и дни от седмицата
 • Възможност за търговците да оптимизират своята ефективност при продажбите на база броя посетители и да повишат качеството на обслужване
 • Повишаване ефективността на бизнес планирането и бъдещите продажби
 • Изготвяне на успешна стратегия посредством анализ на прецизна и систематична статистическа информация, която отразява реалната ситуация в търговския обект
 • Анализ и оценка на успеваемостта на маркетинг/рекламни кампании
 • Имайки точния брой посетители по всяко време на деня, управителите на търговски обекти могат винаги да имат на смяна оптималния брой служители, които да обслужат клиентите по най-добрия начин

Технологията

Базирана на различни технологии, системата за преброяване на посетители е неограничена, лесна за ползване платформа, която е достъпна за всички клиенти, които имат Интернет свързаност. Гарантираната прецизност на решението е над 95%, дори при върхово натоварване от десетки хиляди посетителя дневно.

Възможност за интеграция с всякакъв тип системи за управление на продажбите, външни бази данни и BI инструменти за анализ

Демографски
анализ

Системата предоставя безценна информация за посетителите на всеки търговски обект и е най-съвършеният инструмент за измерване на потребителското поведение.

Платформата генерира статистически анализ в реално време, за да даде възможност за навременни промени съобразени с настоящата демография на посетителите.

Данните

 • Възраст, пол и етническа принадлежност на посетителите
 • Системи за външен монтаж, които анализират трафика пред търговския обект
 • Кои демографски групи да бъдат приоритетно таргетирани
 • Кои са най-големите демографски категории от посетители
 • Кои демографски групи посещават или гледат определени зони
 • Анализ и оценка на успеваемостта на маркетинг/рекламни кампании, които целят определена демографска категория
 • Анализ на дълготрайните тенденции в потребителското поведение на база демографията на посетителите
 • Определяне на най-ефективния продуктов микс на база демографията на посетителите
 • Идентифициране на клиентската база с цел промяна на рекламни материали и мултимедийно съдържание, водеща до привличането на повече клиенти
 • Анализ на посетителската демография, сравнена с продадените продукти
 • Анализ и идентифициране на пиковите периоди за отделни демографски категории посетители

Технологията

Базирана на видео обработка, системата за демографски анализ е неограничена, лесна за ползване платформа, която е достъпна за всички клиенти, които имат Интернет свързаност. Гарантираната прецизност на решението е над 95% при определянето на пол и етническа принадлежност и отклонение до 3 години от реалната възраст дори при върхово натоварване от десетки хиляди посетителя дневно.

Възможност за интеграция с всякакъв тип системи за управление на продажбите, външни бази данни и BI инструменти за анализ

Активност
в зона

Системата предоставя информация за ефективността на определени сектори от търговските обекти. Технологията предлага прецизна статистика за натовареността на определени зони – каси, промо секции или зони от особен интерес за търговеца.

Платформата генерира статистически анализ в реално време, за да даде възможност за навременни промени съобразени с текущото потребителско поведение.

Данните

 • Брой на посетителите и времетраене на техния престой
 • Разграничаване на служители от посетители за по-прецизен анализ
 • Системи за външен монтаж, които измерват активността пред търговския обект
 • Кои зони привличат най-много посетители и къде прекарват времето си
 • Кои са студените зони в търговския обект
 • Нивото на интерес съответства ли на продажбите
 • Анализ на разположението на продукти и отдели в търговския обект
 • Анализ на тенденциите в представянето на отделните зони
 • Анализ и оценка на маркетинг/рекламни кампании
 • Оптимизация на персонала
 • Управление на опашки от чакащи клиенти

Технологията

Базирана на различни технологии, системата за активност в зона е неограничена, лесна за ползване платформа, която е достъпна за всички клиенти, които имат Интернет свързаност. Гарантираната прецизност на решението е над 95%, дори при върхово натоварване от десетки хиляди посетителя дневно.

Възможност за интеграция с всякакъв тип системи за управление на продажбите, външни бази данни и BI инструменти за анализ

Анализ
на трафика

Анализ на трафика предоставя информация за това колко превозни средства са посетили паркинг или преминали през улица или зона. За успешното управление е необходим надежден способ за измерване на броя превозни средства и получена видимост.

Платформата генерира статистически анализ в реално време, за да даде възможност за навременни промени съобразени с текущото потребителско поведение.

Данните

 • Брой на автомобилите преминали през определен вход, улица или зона
 • Брой на автомобилите текущо намиращи се в определена зона
 • Разпознаване на регистрационни номера (LPR)
 • Анализ и оценка на успеваемостта на маркетинг/рекламни кампании
 • Анализ и оценка на ефективността на паркинг зона
 • Анализ на броя автомобили сравнени с потребителската активност
 • Анализ и идентификация на пикови периоди
 • Оптимизация на персонал

Технологията

Базирана на различни технологии, системата за преброяване на автомобили е неограничена, лесна за ползване платформа, която е достъпна за всички клиенти, които имат Интернет свързаност. Гарантираната прецизност на решението е над 95%, дори при върхово натоварване от десетки хиляди автомобила дневно.

Възможност за интеграция с всякакъв тип системи за управление на продажбите, външни бази данни и BI инструменти за анализ

Услугата

Абонамент статистика

Непрекъснат достъп до имейл абонамент и ръчно генериране на репорти в реално време и за минали периоди

Проактивен мониторинг

При възникване на проблем с някое от мониторираните устройства, получаваме известие и започваме да работим по отстраняването на повредата незабавно

Профилактика на място

Редовни посещения на място за почистване, актуализация, калибрация и тест за акуратност на системите

Пълна хардуерна гаранция

Замяна на всеки системен компонент за наша сметка

Готовност за реакция

Ще сме на Ваше разположение, за да идентифицираме и решим всеки проблем

Контакти

Офис София

бул. България 81В
Етаж 6
1404 София
България

Тел: +359 2 4395 171

Факс: +359 2 4395 177

office@mavenstat.com

Офис Лондон

12 Floyer Close
Richmond
London
TW10 6HS
United Kingdom

office@mavenstat.com